Delmanowski | Usługi
14093
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-14093,bridge-core-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-18.0.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
 

Usługi

SPRAWY CYWILNE

PRAWO SPADKOWE

 • pomoc w redagowaniu testamentów
 • prowadzenie postępowań spadkowych
 • prowadzenie postępowań działowych (dział spadku)

PRAWO RODZINNE

 • sprawy o rozwód i alimenty
 • sprawy dotyczące kontaktów oraz opieki nad małoletnimi
 • reprezentacja małoletnich przed sądami powszechnymi
 • dodatkowo posiadamy praktyczne doświadczenie w prowadzeniu spraw o ubezwłasnowolnienie
 • postępowania dotyczące podziału majątku małżonków po rozwodzie

PRAWO PRACY

 • postępowania o ustalenie istnienia stosunku pracy
 • dochodzenia należności z tytułu wynagrodzenia za pracę oraz za świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych
 • prowadzenie spraw dotyczących szeroko pojętego mobbingu
 • reprezentacja pracowników oraz pracodawców w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych

W ramach obsługi osób prawnych nasze biuro świadczy następujące usługi z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, prawa handlowego, prawa ubezpieczeń gospodarczych, prawa autorskiego:

 • sporządzanie opinii, udzielanie porad prawnych;
 • sporządzanie i opiniowanie umów, ofert, porozumień;
 • sporządzanie pozwów, apelacji, zażaleń oraz innych pism procesowych i pozaprocesowych;
 • windykację należności;
 • kompleksowa pomoc w zakresie uregulowania stanu prawnego nieruchomości;
 • kompleksowa obsługa procesu rejestracji podmiotów gospodarczych – od sporządzenia tekstu umowy po złożenie stosownych formularzy w Sądzie;
 • sporządzanie i składanie wniosków, formularzy do sądów, urzędów oraz innych organów;
 • kompleksowa oraz doraźna obsługa osób prawnych;
 • sporządzanie rocznych zestawień, sprawozdań z działalności organów, protokołów z Walnych Zgromadzeń Wspólników/Akcjonariuszy;
 • tłumaczenie dokumentów, pism, umów z języka angielskiego na polski i odwrotnie.

SPRAWY GOSPODARCZE

SPRAWY KARNE

Jeśli nasz Klient boryka się z problemem karnym – również pomożemy. Doświadczenie naszych prawników pozwala na zmierzenie się zarówno z tematyką wykroczeniową, jak i z poważniejszymi zarzutami natury karno-gospodarczej. W przypadku ciężkich zbrodni będziemy w stanie pokierować „delikwenta” do odpowiedniej osoby, którą wybierzemy spośród naszych stałych partnerów zewnętrznych. Kto powiedział, że musimy się znać na wszystkim? 🙂

Założyciel Kancelarii – mec. Jan Delmanowski – jest akredytowanym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, co pozwala na świadczenie profesjonalnych i kompleksowych usług z zakresu audytu, wdrożeń oraz bieżącej dbałości o ochronę danych osobowych Klientów Kancelarii.

Kancelaria do tej pory przeprowadziła ponad 20 audytów oraz wdrożeń zarówno w placówkach państwowych, jak i w firmach sektora prywatnego. Po indywidualnym uzgodnieniu, możliwe jest również świadczenie usługi outsorcingowej w postaci pełnienia funkcji IOD.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

WINDYKACJA

Od początku swojego istnienia, Kancelaria prowadzi liczne procesy windykacyjne dla osób fizycznych oraz dla przedsiębiorców. W ramach zebranego doświadczenia, Kancelaria świadczy m.in. następujące usługi:

 • windykacja na rzecz osób fizycznych oraz przedsiębiorców:
  • etap przedsądowy
  • mediacje/negocjacje
  • proces sądowy
  • etap egzekucyjny
 • wdrażanie rozwiązań windykacji masowej (w 2018 roku Kancelaria wdrażała „od zera” procedurę windykacyjną w 4 spółkach branży energetycznej, co poskutkowało zwiększeniem efektywności pracy działu prawnego o 300% i jednocześnie przełożyło się na inicjowanie sporów sądowych dla portfela należności o wartości 1.500.000,00 zł / tygodniowo)

W chwili obecnej Kancelaria prowadzi obsługę windykacyjna dla niespełna 20 sieci warsztatów samochodowych na terenie całego kraju.

Usługa skierowana jest zarówno do dużych organizacji sportowych, jak i lokalnych klubów. Do zawodników, działaczy oraz tych którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z profesjonalnym sportem.

Mając na uwadze powyższe w ramach świadczonych usług oferujemy między innymi:

 • pełną obsługę prawną klubów, organizacji i instytucji działających w sferze sportu;
 • sporządzanie oraz opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych (tj. statutów, regulaminów, uchwał i innych);
 • pomoc prawna w sprawach związanych z Krajowym Rejestrem Sądowym oraz przy bieżącym funkcjonowaniu;
 • przygotowywanie i weryfikowanie zapisów wszelkiego rodzaju umów oraz uczestnictwo w negocjacjach, zabezpieczenie realizacji podpisywanych umów, w tym również kontraktów zawodniczych oraz umów ze sponsorami
 • pomoc prawna w zakresie uzyskiwania stypendiów i dotacji ze środków publicznych;
 • zastępstwo prawne w postępowaniach przed sądami powszechnymi w sprawach o roszczenia majątkowe i niemajątkowe wynikłe w związku z uprawianiem sportu i prowadzoną działalnością;
 • zastępstwo prawne w postępowaniach przed organami dyscyplinarnymi związków oraz międzynarodowych federacji sportowych;
 • prowadzenie sporów sądowych cywilnych oraz gospodarczych, a także dochodzenie roszczeń wynikających z umów;
 • reprezentacja w sprawach administracyjnych przed Ministrem Sportu i Turystyki, organami administracji państwowej oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi;
 • pomoc prawna w sprawach pracowniczych;
 • prowadzenie postępowań mediacyjnych mających na celu ugodowe zakończenie sprawy.

PRAWO SPORTOWE

SZKOLENIA

Pracownicy naszej Kancelarii na terenie całej Polski prowadzą szkolenia zarówno dla pracowników samorządów, jak i dla firm z sektora prywatnego.

Przykładowa tematyka prowadzonych szkoleń:

 • Ochrona Danych Osobowych w praktyce
 • Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych
 • Przedawnienie w myśl nowelizacji kodeksu cywilnego
 • Proces cywilny, czyli jak nie zginąć w gąszczu proceduralnych zawiłości
 • Odpowiedzialne prowadzenie własnego biznesu w Polsce
 • Prawo pracy – o czym winien pamiętać pracodawca i pracownik